Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp)

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

Født: 1977
Tiltrådte: 03.05.2019
Fratrådte: 18.12.2019

Eldre- og folkehelseministeren har ansvaret for politikken knyttet til kommunale pleie- og omsorgstjenester, folkehelseområdet som omfatter blant annet helsefremmende og forebyggende arbeid både innen fysisk og psykisk helse, sosial ulikhet i helse, ernæring og mattrygghet, alkohol-, narkotika- og tobakksforebygging og smittevern.

Sylvi Listhaug ble utnevt som statsråd 3. mai 2019. Hun var landbruks- og matminister til 16. desember 2015, da hun tiltrådte som innvandrings- og integreringsminister. Hun ble justis-, beredskaps- og innvandringsminister 17. januar 2018.

Yrkeserfaring:  
2018-2019 Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal
2015–2018 Innvandrings- og integreringsminister
2013–2015 Landbruks- og matminister
2012–2013 Seniorrådgiver i First House
2010–2012 Byråd for Helse og eldreomsorg
2006–2010 Byråd for velferd og sosiale tjenester
2005–2005 Intern Representantenes Hus i Washington DC
2004–2005 Byrådssekretær for velferd og sosiale tjenester
2001–2004 Politisk rådgiver for Kirke- Utdanning og Forskningsfraksjonen, 
FrPs Stortingsgruppe
2000–2001 Adjunkt  Sjøholt skule, Ørskog kommune
1995–2000 Pleieassistent på Ørskog aldersheim, Ørskog kommune
   
Utdanning:  
1996–2000 Adjunktutdannelse  Høgskulen i Volda 
1994–1996 Spjelkavik videregående skole
   
Tillitsverv:   
Har hatt en rekke tillitsverv i Fpu og FrP siden 1998. Blant annet:  
2002–2006 Medlem FpUs sentralstyre 
2005– Medlem FrPs sentralstyre
   
Annet:  
2009–2013 1. vara til stortinget fra Oslo