Eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes (Frp)

Bilde av Terje Søviknes

Født: 1969
Tiltrådte: 18.12.2019
Fratrådte: 24.01.2020

Eldre- og folkehelseministeren har ansvaret for politikken knyttet til kommunale pleie- og omsorgstjenester, folkehelseområdet som omfatter blant annet helsefremmende og forebyggende arbeid både innen fysisk og psykisk helse, sosial ulikhet i helse, ernæring og mattrygghet, alkohol-, narkotika- og tobakksforebygging og smittevern.

Terje Søviknes ble utnevt som statsråd 18. desember 2019. Han var olje- og energiminister fra 20. desember 2016 til 31. august 2018.

Yrkeserfaring:  
2016-2018 Olje- og energiminister
1999-2019 Ordfører i Os kommune
1994-1999 Selvstendig næringsdrivende fisker
1988-1995 AK Drange Båtverksted (deltid)
1985-1988 Byggmester Nydal A/S 1985-1988 (deltid)
   
Utdanning:  
1992-1995 Siviløkonomstudie NHH, Bergen (mangler skriftlig hovedoppgave)
1989-1992  Akvaingeniør, Bergen Ingeniørhøgskole
   
Tillitsverv:   
Har hatt en rekke tillitsverv i FrP siden 1992. Blant annet:  
2018- 2. nestformann i FrP
2014- Medlem FrPs sentralstyre
   
Annet:  
1997-2001 1. vara til Stortinget fra Hordaland