Historisk arkiv

Eldre- og folkehelseministeren deltar på møte med KS ang. oppfølging avrapport fra Kommunenes strategiske forskningsorgan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Sted: Oslo