Historisk arkiv

Presenterer forslag til politireform

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Sted: Oslo

I samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet, arrangerer KS et informasjonsmøte om forslaget til politireform; justisministeren deltar.