Historisk arkiv

G-07/2014 Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpssaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Til berørte

 

Nr.
G-07/2014

Vår ref.
14/6362

Dato
22.12.2014

Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpssaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige 

I.

1. Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være
 kr 970 med virkning fra 1. januar 2015. 

2. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet. 

3. For merverdiavgiftspliktige salærberettigede vil merverdiavgiften komme i tillegg til salærsatsen.

II.

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndige etter salærforskriften § 2 tredje ledd: 

a.

For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjon:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 2 643

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og   offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 4 625

b.

For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 818

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og   offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 1 437

c.

For uttak av egnet prøve til DNA-analyse i farskapssaker og saker etter barneloven § 6a:

 
 

Pr. prøve:

kr 256

d.

Blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere foretatt av leger, offentlig godkjente sykepleiere eller bioingeniører:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 498

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 871

 

For leger som foretar klinisk test og   blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 676

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 1 515

e.

For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfelle/ved seksuelle overgrep:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 2 423

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 4 190

Leger som bare foretar klinisk test godtgjøres etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften.

Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver. 

Med hilsen
Jostein Solberg
avdelingsdirektør

Lene Smith Walaas
seniorrådgiver