Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Informasjon til kommunene om asylsituasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det er en kraftig økning i antall asylsøkere til Norge. Dette betyr at kommunene får nye utfordringer å løse. På denne siden finner kommunene nyttig informasjon fra regjeringen og departementene om situasjonen. Dere finner også lenker til informasjon fra andre etater og virksomheter. Siden oppdateres jevnlig.

Brev til kommunene om fellesinnsats for å løse krisen i mottakssystemet

Statsminister Erna Solberg har sammen med KS sendt brev til alle landets kommuner med en oppfordring til felles innsats for å løse krisen i asylmottakssystemet. 

Asylmottak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

  • Bruk av bygninger som asylmottak
    Informasjon om hva som gjelder etter plan- og bygningsloven ved bruk av bygninger til asylmottak. Rundskriv, tolkningsuttalelser og svar på spørsmål som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått.

KS

Barn og unge 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Beredskap

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

Bosetting

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Husbanken

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

  • Bosetting av flyktninger
    Flyktninger som har fått opphold i Norge skal bosettes i en kommune. IMDi har ansvaret for å finne en egnet bosettingskommune.

Helse

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Utdanning

Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen (NOKUT)

Generelt 

Fylkesmannen

KS

Politiet

UDI

Til toppen