Tidligere justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp)

17.01.2018–20.03.2018

Født: 1977

Sylvi Listhaug ble utnevt som statsråd 16. oktober 2013. Hun var landbruks- og matminister til 16. desember 2015, da hun tiltrådte som innvandrings- og integreringsminister. Hun ble justis-, beredskaps- og innvandringsminister 17. januar 2018.

Yrkeserfaring:  
2015–2018 Innvandrings- og integreringsminister
2013 – 2015 Landbruks- og matminister
2012 – 2013 Seniorrådgiver i First House
2010 – 2012 Byråd for Helse og eldreomsorg
2006 – 2010 Byråd for velferd og sosiale tjenester
2005 – 2005 Intern Representantenes Hus i Washington DC
2004 – 2005 Byrådssekretær for velferd og sosiale tjenester
2001 – 2004 Politisk rådgiver for Kirke- Utdanning og Forskningsfraksjonen, 
FrPs Stortingsgruppe
2000 – 2001 Adjunkt  Sjøholt skule, Ørskog kommune
1995 – 2000 Pleieassistent på Ørskog aldersheim, Ørskog kommune
   
Utdanning:  
1996 – 2000 Adjunktutdannelse  Høgskulen i Volda 
1994 – 1996 Spjelkavik videregående skole
   
Tillitsverv:   
 Har hatt en rekke tillitsverv i Fpu og FrP siden 1998. Blant annet:  
2002 – 2006 Medlem FpUs sentralstyre 
2005 – Medlem FrPs sentralstyre
   
Annet:  
2009 – 2013 1. vara til stortinget fra Oslo