Historisk arkiv

Besøker Manglerud politistasjon og Mortensrud senter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Sted:

Statsråden skal snakke med politiet om utfordringer særlig knyttet til områder i Oslo øst og sør, og politiets arbeid med dette.

Statsråden vil være tilgjengelig for pressen.