Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Tidligere justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp)

(Perioden 20.12.2016–17.01.2018)