Historisk arkiv

Bilder av Tor Mikkel Wara

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Bildene kan benyttes vederlagsfritt. Fotograf (navn og byrå) skal oppgis i billedtekst.