Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp)

Født: 1978
Tiltrådte: 29.03.2019

Jøran Kallmyr har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, asyl og innvandring.

Jøran André Smedal Kallmyr ble utnevnt til justis- og innvandringsminister 29. mars 2019.

Kallmyr kom fra en stilling som partner og leder for avdelingen eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt i Ræder.

I perioden fra 17. oktober 2014 til 19. februar 2016 var Kallmyr statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Kallmyr har tidligere hatt en rekke verv i politikken i Oslo, blant annet leder av byutviklingskomiteen, byråd for miljø og samferdsel, konstituert byråd for velferd og sosiale tjenester, nestleder i samferdselskomiteen og byrådssekretær for velferd og sosiale tjenester.

Kallmyr tok mastergraden i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2012.

Til toppen