Historisk arkiv

Til stede under stortingsbehandlinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Sted:

Justis- og innvandringsministeren er til stede når Stortinget blant annet behandler forslag til endringer i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet.

Dagsorden for stortingsmøtet 16. desember