Historisk arkiv

Innleder om digital sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Sted: Trondheim

Statsråden innleder på dagdagen til MIDSEC.

MIDSEC er en industriklynge for aktører innen samfunnssikkerhet i Midt-Norge. Politisk rådgiver Christian Haugen er med statsråden til Trondheim (930 20 242).