Statssekretær Karianne Hansen (Frp)

Portrettfoto av Karianne Hansen

Tiltrådte: 05.08.2019

Statssekretær for samfunnssikkerhetsministeren

Karianne Hansen ble konstituert 5. august 2019 som statssekretær for statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde i Justis- og beredskapsdepartementet i den perioden statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds avvikler foreldrepermisjon og ferie.

Til toppen