Tidligere statssekretær Kristoffer Sivertsen (Frp)

Tiltrådte: 24.05.2019
Fratrådte: 24.01.2020