Statssekretær Kristoffer Sivertsen (Frp)

Tiltrådte: 24.05.2019

Kristoffer Sivertsen er statssekretær for justis- og innvandringsministeren.

Kristoffer Sivertsen ble utnevnt som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet 24. mai 2019. Han kom fra en stilling som advokat i LIGL advokater AS.

I perioden  2013–2017 var han advokatfullmektig og skattejurist i Magnus Legal AS(tidligere VISMA advokater AS).

Sivertsen vært varamedlem og medlem av bystyret i Stavanger, og medlem av kommunalstyret for oppvekst og kommunalstyret for kultur og idrett i samme kommune. I 2015 ble han valgt til leder av Stavanger Fremskrittsparti.

Sivertsen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og siviløkonom fra Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Han har også gjennomført Washington Semester Program i International Law & Organizations ved American University i Washington DC, USA. 

Til toppen