Historisk arkiv

G-32/2020 – Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – fortsatt opphold til britiske borgere og deres familiemedlemmer etter Storbritannias uttreden av EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

G-32/2020 – Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – fortsatt opphold til britiske borgere og deres familiemedlemmer etter Storbritannias uttreden av EU.pdf

Forskrift om endringer i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (opphold for utlendinger som omfattes av avtale mellom Island, Fyrstedømmet Liechtenstein, Kongeriket Norge og Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland om ordninger som følge av Det forente kongerikes uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen).pdf