Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H)

Født: 1968
Tiltrådte: 24.01.2020
Fratrådte: 14.10.2021

Monica Mæland har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, asyl og innvandring, samfunnssikkerhet, Svalbard og polarområdene.

Monica Mæland ble justis- og beredskapsminister 24. januar 2020. Fra 2018 til 2020 var hun kommunal- og moderniseringsminister, og fra 2013 til 2018 var hun næringsminister. Mæland har lang erfaring som politiker, blant annet ti år som byrådsleder i Bergen.

Mæland vokste opp i Arendal, der hun begynte i Unge Høyre på 1980-tallet. Hun er utdannet jurist fra Universitet i Bergen, og jobbet fem år som advokat før hun ble heltidspolitiker.

Hun har erfaring som styremedlem i blant annet KLP Fondsforvaltning og Folketrygdfondet. I Husbanken har hun vært både styremedlem og styreleder.