Historisk arkiv

Mæland møter den nye sjefen for Spesialeininga for politisaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Justis- og beredskapsdepartementet

Adresse: Regjeringa sin representasjonsbolig, Parkveien 45

Sted:

Regjeringa utnemner i dag ny sjef for Spesialeininga for politisaker.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland møter den nye leiaren etter statsråd.

Presseinvitasjon: Ny sjef for Spesialeininga for politisaker