Historisk arkiv

Statssekretær Hilde Barstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Statssekretær Hilde Barstad (H)

Født: 1961
Tiltrådte: 07.02.2020
Fratrådte: 14.10.2021

Hilde Barstad er statssekretær for justis- og beredskapsministeren.

Hilde Johanne Barstad ble utnevnt som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet 7. februar 2020. 

Barstad har tidligere hatt en rekke politiske verv. I perioden 2000–2003 var hun byråd for service- og organisasjonsutvikling og byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Hun har vært kommunestyrerepresentant for Høyre i Førde, 2. nestleder i Unge Høyre, leder i Sogn og Fjordane Unge Høgre og nestleder i Oslo Høyre.

I perioden 2011 – 2017 var hun direktør for Kulturetaten i Oslo kommune, og fra 2018 var hun direktør for Stiftelsen Kirkens familievern.

Barstad er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, og har en mastergrad fra Bedriftsøkonomisk Institutt (BI).