Statssekretær Lars Jacob Hiim (H)

Tiltrådte: 24.01.2020
Fratrådte: 14.10.2021

Lars Jacob Hiim er statssekretær for justis- og beredskapsministeren.

Lars Jacob Hiim ble utnevnt til statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet 24. januar 2020. Han har tidligere vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og i Næringsdepartementet.

Hiim er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, og har vært i Steenstrup Stordrange DA og i NHO. Han jobbet mange år i Høyres stortingsgruppe, og startet i politikken i Ringerike Unge Høyre og Buskerud Høyre.