Historisk arkiv

G-02/2021 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

G-02/2021 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.

Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.