Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

G-26/2021 – Revidert rundskriv om karantenehotell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Rundskriv om karantenehotell er opphevet fra og med lørdag 25. september klokka 16:00. Karantenehotell fjernes da som krav, men opprettholdes som et tilbud for de som ikke har et annet egnet karantenested.

G-26/2021 – Revidert rundskriv om karantenehotell.pdf