Tidligere statssekretær Bjørn Haugstad (H)

Født: 1969

Bjørn Haugstad (H) ble utnevnt til statssekretær for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 16. oktober 2013. Statssekretær Bjørn Haugstad gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen 17.1.2018 og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Kunnskapsdepartementet til og med 22. februar 2018.

Statssekretær Bjørn Haugstad har doktorgrad fra Universitetet i Oxford, med avhandling om strategirealisering i kunnskapsintensive organisasjoner. Han er videre sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU, og har mellomfag i sosialøkonomi fra samme sted.

Haugstad har vært forskningsdirektør ved UiO 2009-2013, og kommer fra stilling som ekspedisjonssjef i Olje- og Energidepartementet.

Haugstad var statssekretær i Utdannings- og forskningsdepartementet 2001-2005, under Regjeringen Bondevik II.