Historisk arkiv

Holbergprisen i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Adresse: Kong Oscars gt. 36, Bergen

Sted: Bergen Katedralskole

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Deltagerne er elever i videregående skole. Prisene deles ut av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og årets Holbergprisvinner, Onora O'Neill.