Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Ekspertutvalg om etter- og videreutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal gi et viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft. Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi.

Kunnskap og kompetanse vil være avgjørende faktorer for å lykkes med regjernings mål om et mer inkluderende arbeidsliv, og arbeidet vil inngå i regjeringens arbeid med reformen; "Lære hele livet".

Ekspertutvalget skal undersøke hvilke udekkede behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible kompetansetilbud. Utvalget skal også undersøke om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode for bedriftene, og om den enkelte har gode nok muligheter til å omskolere seg. 

Utvalgets mandat er avgrenset mot Kompetansebehovsutvalgets arbeid.

Sekretariatet for utvalget er lagt til Kompetanse Norge.

Medlemmer til utvalget

Ekspertutvalget er bredt sammensatt av 14 eksperter fra utdannings-institusjoner, nærings- og arbeidsliv og forskere.

Utvalgsleder

 1. Seniorforsker Simen Markussen, Oslo

Utvalgsmedlemmer:

 1. Daglig leder Svein-Olav Torø, Kongsberg
 2. Viseadministrerende direktør Gøril Joys Johnsen, Oslo
 3. Daglig leder Bjørn Audun Risøy, Rana
 4. Kontorsjef Kristin Reiso Lawther, Bergen
 5. Rektor Torbjørn Tvedt, Bergen
 6. Direktør organisasjon og samfunnskontakt Dag Arthur Aasbø, Sarpsborg
 7. Partner og medgründer Camilla Tepfers, Oslo
 8. Seksjonsleder Inga-Lill Sundset, Bodø
 9. Avdelingsleder Berit Johanne Kjeldstad, Trondheim
 10. Siviløkonom Javad Mushtaq, Oslo
 11. Fylkesdirektør Truls Nordahl, Stavanger
 12. Helse- og sosialdirektør Wenche Pedersen Dehli, Levanger
 13. Forsker Lars Johannessen Kirkebøen, Oslo