Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rammeplanutvalg for tofaglig master i faglærerutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Våren 2018 nedsatte Kunnskapsdepartementet et utvalg som utredet kompetansebehov og anbefalte departementet å innføre en slik utdanning. I juni 2018 fikk utvalget klarsignal for å utvikle forslag til rammeplan. Rammeplanutvalget har levert sin innstilling. Forslag til forskrift om rammeplan sendes nå på høring i sektoren.

Du kan lese rammeplanutvalgets forslag til rammeplan og merknader her:

 Rammeplantvalgets forslag til ny forskrift om rammeplan 14.1.2019

Følgenotat med rammeplanutvalgets merknader til forslag om ny forskrift om rammeplan - 14.1.19.

Utvalgets forslag med mindre justeringer, sendes nå på høring i sektoren. Høringsdokumentene finnes her.

Pressemelding: Klarsignal for å utvikle masterstudium i faglærerutdanning

Sammensetning og mandat for utvalget

Utvalget har levert sin første utredning: Master i faglærerutdanning - utredning og anbefaling rev(1398220).pdf

Medlemmer i rammeplanutvalget:

  • Førsteamanuensis Inger Åshild By (kroppsøving), Norges idrettshøgskole, leder
  • Høgskolelektor Jostein Sandven (kunst og håndverk), Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Studieleder Ingeborg Lunde Vestad (musikk), Høgskolen i Innlandet
  • Dekan Asle Holthe (mat og helse), Høgskulen på Vestlandet, UHR-LU
  • Catrine Lie, lektor i Kunst og håndverk, Flåtestad ungdomsskole (Oppegård kommune. Oppnevnt i juli 2018)
  • Studentrepresentant Tarald Nikolaisen, NSO (Student ved UiO, Norges arktiske universitet)

Frist for å legge frem forslag til rammeplan, er 15. januar 2019.

Til toppen