Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til fagskole, generelle kompetansepolitiske saker, utdanningsstøtte, forskning og høyere utdanning.

Tiltrådte: 24.01.2020
Fratrådte: 14.10.2021