Historisk arkiv

Kontaktkonferansen 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Sted: Ingeniørenes hus

Forsknings- og høyere utdanningsministeren inviterer til kontaktkonferansen 2020.