Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015 for Klima- og miljødepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Fylkesvis oversikt

Nordland

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til oppryddingstiltak med 10 millioner kroner. Oppryddingsmidlene skal dekke statlige bidrag til opprydding i sjøbunn og grunn som er forurenset med miljøgifter. Økningen vil blant annet gi gjennomføring av enkeltprosjekter i Nord-Norge, først Bodø.

Hordaland

Regjeringen foreslår å bygge en genbank til 40 mill. kroner for laks og sjøørret-stammer med tilknytning til vassdragene i Hardangerfjorden. Etableringen vil trolig skje ved at eksisterende genbankanlegg på Ims i Rogaland utvides. Byggingen vil ta to år. I 2015-budsjettet er det derfor foreslått en bevilgningsøkning på 25 mill. kroner og en bestillingsfullmakt på 15 mill. kroner.

Rogaland

Regjeringen foreslår å bygge en genbank til 40 mill. kroner for laks og sjøørret-stammer med tilknytning til vassdragene i Hardangerfjorden. Etableringen vil trolig skje ved at eksisterende genbankanlegg på Ims i Rogaland utvides. Byggingen vil ta to år. I 2015-budsjettet er det derfor foreslått en bevilgningsøkning på 25 mill. kroner og en bestillingsfullmakt på 15 mill. kroner. 

Nordområdene

Regjeringen foreslår en bevilgning påt 10 millioner kroner til en ny telling av Svalbard/ Barentshavbestanden av isbjørn i 2015. Tellingen skal utføres av Norsk polarinstitutt i samarbeid med russiske aktører.