Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Utvalg for å vurdere rammene for håndtering av overvann i byer og tettbebyggelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Utvalget avga sin utredning 2. desember 2015.

Utvalget avga sin utredning Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs  2. desember 2015.

Regjeringen utnevnte 11.04.2014 et utvalg som skal gå igjennom gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann og komme med forslag til endringer og forbedringer.

Utvalgets medlemmer

  • Helge Skaaraas, advokat (leder) Sarpsborg
  • Ann-Janette Hansen, spesialrådgiver KS, Råde
  • Dag Refling, utredningssjef, Huseiernes Landsforbund, Stavern
  • Mia Ebeltoft, advokat og fagsjef Finans Norge, Oslo
  • Elin Riise, juridisk rådgiver Norsk Vann, Hamar
  • Rolf Johansen, sjefingeniør Statens vegvesen, Sande i Vestfold
  • Helga Skofteland, regiondirektør Forbrukerrådet, Lørenskog
  • Jan Stenersen leder avløp Tromsø kommune, Tromsø
  • Hogne Hjelle, avdelingsleder Bergen kommune, Bergen
  • Gorm Kipperberg, førsteamanuensis Universitetet i Stavanger, Sandnes

Mandat (pdf)

Om Utvalg for å vurdere rammene for håndtering av overvann i byer og tettbebyggelser (Overvannsutvalget)

Opprettet: 2014

Opphørt: 2015

Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal gå igjennom gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann og komme med forslag til endringer og forbedringer. Utvalget avla NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs 02.12.2015.

Full mandattekst Utvalg for å vurdere rammene for håndtering av overvann i byer og tettbebyggelser (Overvannsutvalget)