Historisk arkiv

Et miljø uten miljøgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter

Denne handlingsplanen viser hvordan norske myndigheter vil legge opp arbeidet for å nå 2020-målet for miljøgifter. Målet er at utslipp og bruk av miljøgifter kontinuerlig skal reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen 2020. 

Last ned handlingsplanen (pdf)

Publikasjonskode: T-1551
ISBN (PDF) 978-82-457-0496-6