Historisk arkiv

Tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Klima- og miljøministren deltar på Trondheimskonferansen om biologisk mangfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Sted: Scandic Lerkendal Hotel

Representanter for 115 land, og en rekke eksperter, kommer til Trondheim 2.-5. juli for å diskutere hvordan vi kan stanse tapet av biologisk mangfold.

Pressekontakt for statsråden under Trondheimskonferansen:
Tone Hertzberg - 911 91 313

Naturpanelet (IPBES) tegner i sin globale utredning et dystert bilde av tilstanden for naturmangfoldet i verden. Naturpanelet peker på at gjennomgripende samfunnsendringer må til for å sikre naturen som livsgrunnlag for kommende generasjoner.

Det er også klart at verden ikke vil nå målene verden har satt for å bedre situasjonen, de såkalte Aichi-målene. Nye mål skal på plass gjennom konvensjonen for biologisk mangfold (CBD) i Kina i 2020.

Konvensjonen pekte i fjor høst på Trondheimskonferansen om biologisk mangfold 2. – 5. juli som det viktigste faglige møtepunktet i arbeidet med å lage de nye målene for verdens naturmangfold.