Statssekretær Atle Hamar (V)

Født: 1963
Tiltrådte: 17.01.2018
Fratrådte: 24.01.2020

Yrkespraksis

Direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet (01.08.00-17.01.18)

Statssekretær i Justis- og Politidepartementet (19.03.99-17.03.00)

Politisk rådgjevar i Justis- og Politidepartementet (15.03.99-19.03.99)

Politisk rådgjevar i Samferdselsdepartementet (20.10.97-15.03.99)

Distriktsarbeidssjef, Arbeidskontoret i Førde (14.07.92-20.10.97)

Organisasjonskonsulent, Fylkeslandsbrukskontoret i Sogn og Fjordane (01.08.90-13.07.92)

Prosjektsekretær i Kirkens Bymisjon, Oslo (01.01.90-15.04.90)

Politisk sekretær i Venstres Hovedorganisasjon (01.10.87-31.12.89)

Leiar i Norges Unge Venstre (01.10.88-01.10.90)

Journalist i avisa Firda (18.08.86-30.09.87)

Freelance /sommarvikar NRK Sogn og Fjordane (18.06.84-16.08.86)

Utdanning

Allmenlærareksamen/adjunktgrad Sogndal Lærarhøgskule (1986)

Mellomfagstillegg historie Sogn og Fjordane Distriktshøgskule (1984)

Grunnfag samfunnsfag, Sogn og Fjordane Distriktshøgskule (1983)

Eksamen artium, Førde Gymnas (1982)

Diverse kurs innan leiarutvikling i Arbeidsmarknadsetaten (1992-97)