Historisk arkiv

Historisk arkiv

Mottatte innspill til kulturminnemeldingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Vi takker for mange innspill og stort engasjement. Innspillene er lagt ut her fortløpende.

Mottatte innspill:

Akershus fylkeskommune.pdf

Anno museum.pdf

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.pdf

Arkitektbedriftene i Norge.pdf

Arkivverket.pdf

Asker kommune.pdf

Aure kommune.pdf

Aurskogbanen.pdf

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.pdf

Bane NOR.pdf

Bergen kommune.pdf

Buskerud fylkeskommune.pdf

Bymuseet i Bergen.pdf

Bærum kommune.pdf

Buskerudmuseet.pdf

Byantikvaren i Sandnes.pdf

Byantikvaren i Stavanger.pdf

Dag Bertelsen.pdf

De nasjonale forskningsetiske komiteene, Skjelettutvalget.pdf

Den norske Blue Shield komiteen.pdf

Den norske kirke, Gravplassrådgiver.pdf

Den norske kirke, Kirkerådet.pdf

Design og arkitektur Norge.pdf

Eidsivatinget.pdf

Europa Nostra Norge.pdf

Fartøyvernsentrenes Fellesråd.pdf

Flekkefjordbanens venner.pdf

Flybataljonen - Interesseorganisasjon for norsk luftfart.pdf

Follo historielag.pdf

Forbundet KYSTEN.pdf

Foreningen Norden, Oslo og Akershus distrikt.pdf

Forskerforbundet.pdf

Fortidsminneforeningen.pdf

Hardanger og Voss museum.pdf

Hedmark fylkeskommune.pdf

Hordaland fylkeskommune.pdf

ICOMOS Norge.pdf

Industrianleggenes Fellesråd.pdf

KA Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter.pdf

Kaupanger Hovedgård.pdf

Kirsti Skulberg AS.pdf

KODE Kunstmuseer og komponisthjem.pdf

Kompetanse Norge.pdf

Kongelig Norsk Automobilklub.pdf

Krøderbanens Venner.pdf

Kulturtanken.pdf

Kulturvernrådet i Akershus.pdf

Kystlaget Viken og Akerselva trebåtforening.pdf

Landsforbundet for Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) og American Car Club of Norway (AMCAR).pdf

Landsorganisasjonen i Norge.pdf

Larvik kommune.pdf

Meland, Radøy og Lindås kommunar (nye Alver kommune).pdf

Musea i Oppland og Hedmark, Museumsforum Innlandet.pdf

Museumssenteret i Hordaland.pdf

Møre og Romsdal fylkeskommune.pdf

Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap.pdf

Nedre Eiker kommune.pdf

Nettverk for museumsbaner og jernbanehistorie.pdf

Nordland fylkeskommune, Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland.pdf

Nordland fylkeskommune.pdf

Norges Bondelag.pdf

Norges Bygdekvinnelag.pdf

Norsk Forening for Fartøyvern.pdf

Norsk institutt for luftforskning.pdf

Norsk Jernbaneklubb, Krøderbanen.pdf

Norsk Jernbaneklubb, Museet Gamle Vossebanen.pdf

Norsk jernbanemuseum.pdf

Norsk Kulturarv.pdf

Norsk Kvernsteinsenter med flere.pdf

Norsk Maritimt Museum.pdf

Norges Døveforbund.pdf

Norges forskningsråd.pdf

Norges Husflidslag.pdf

Norges kulturvernforbund.pdf

Norges Metallsøkerforening.pdf

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.pdf

Norges museumsforbund.pdf

Norges vassdrags- og energidirektorat.pdf

Norges Verdensarv.pdf

Norsk Forening for Fartøyvern.pdf

Norsk institutt for kulturminneforskning.pdf

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.pdf

Norsk institutt for luftforskning.pdf

Norsk Kulturarv.pdf

Norsk kulturråd.pdf

Norsk Kvernsteinsenter med flere.pdf

Norsk Maritimt Museum.pdf

Norske Kveners Forbund - Ruijan kveeniliitto.pdf

NTNU Vitenskapsmuseet.pdf

NTNU, Det humanistiske fakultet.pdf

Oppdal kommune.pdf

Oppland fylkeskommune.pdf

Orkla industrimuseum.pdf

Oslo kommune.pdf

Romerike Historielag.pdf

Rutebilhistorisk Forening.pdf

Standard Norge.pdf

Statens vegvesen, Vegdirektoratet.pdf

Statsbygg.pdf

Stavkyrkjeeigarforum.pdf

Røros kommune.pdf

Slekt og Data.pdf

Sogn og Fjordane fylkeskommune.pdf

Sogn og Fjordane Ungdomslag.pdf

Steinkjer kommune.pdf

Stiftelsen Bryggen.pdf

Stiftelsen Folldal Gruver.pdf

Stiftelsen Norsk Jernbanearv.pdf

Studieforbundet kultur og tradisjon.pdf

SWECO Norge AS.pdf

Sør-Troms Museum.pdf

Sørum kommune.pdf

Troms fylkeskommune.pdf

Trøndelag fylkeskommune.pdf

Universitetet i Oslo, Det humanistiske fakultet.pdf

Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum.pdf

Universitetet i Oslo.pdf

Universitetsmuseet i Bergen.pdf

Verdensarvrådet for Bryggen.pdf

Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen.pdf

Vest-Agder-museet.pdf

Vestfold fylkeskommune.pdf

Vestnorsk fjordlandskap.pdf