Historisk arkiv

Bilder av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Klima- og miljødepartementet