Historisk arkiv

Klima- og miljøminsteren har møte med leiaren for rovviltnemnda i region 6

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Klima- og miljødepartementet

Sted: Digitalt møte

Klima- og miljøminster Sveinung Rotevatn (V) har møte med leiaren for rovviltnemnda i region 6.


Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge består av medlemmer frå fylka Trøndelag (3) og Møre og Romsdal (1), samt to representantar frå Sametinget.