Ny stortingsmelding om forvaltningsplanene for våre viktigste havområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen la 24. april 2020 fram forvaltningsplanene for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk, og samtidig å opprettholde miljøverdiene i havområdene. Blant tiltakene er en ny definisjon av grensen for iskantsonen i Barentshavet.

Aktuelt nå

Pressemelding:

Nye forvaltningsplaner for havområdene

Regjeringen la 24. april fram forvaltningsplanene for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. Blant tiltakene er å flytte grensen for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørover til der det i gjennomsnitt finnes havis 15 prosent av dagene i april måned.

Pressemelding:

Vil at Norge skal bli et laboratorium for innovative blå næringer og grønn ferdsel til havs

I 2019 er det to år siden fremleggelsen av regjeringens havstrategi og stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Nå har regjeringen lagt fram sin oppdaterte havstrategi, "Blå muligheter".