Statssekretær Anders Bals (H)

Perioden 16.10.13-28.11.14

Født: 1973

Anders Bals ble utnevnt til statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner av Kongen i ekstraordinært statsråd på Slottet 16. oktober 2013.

Politiske verv

2013-             Statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner


Andre verv

2006-2009 Leder, Innsatsstyrkeutvalget Ida&Lyra, HV-17
2006-2009 Nestleder, SALAS (Samisk avis- og forleggerforening)
2006-2009 Leder, avisseksjonen, SALAS
2005-2007 Leder, Verddelaget
2003-2005 Leder, prosjekt ”Boazomagasiidna"
2003-2005
Nestleder, Verddelaget
2002-2003
Medlem av interimstyre ”Studentavis, Samisk Høyskole”
2001-2003 Styremedlem Samisk Høyskole
2000-2004 Nestleder, reinbeitedistrikt 33 – Spalca
1999-2001
Leder, Soahtefielbma grendelag
1998-2001 Styremedlem, Áššu – Sami Aviisa AS
1998-2001 Leder fotballgruppa, Soahtefielbma grendelag
1997-2000
Styremedlem , reinbeitedistrikt 33 – Spalca
1995-1997 Vara til styret, reinbeitedistrikt 33 - Spalca

 

Yrkeserfaring

2013-
Personalsjef, Samisk høgskole, Kautokeino
2010-2013 Reindriftsagronom/underdirektør, Reindriftsforvaltningen Troms
2008-2009 Enleder/publisher, Ávvir – Sámi Aviisa AS
2004-2008 Enleder/publisher, Áššu – Sámi Aviisa AS
2004 Fag- og forskningsformidler, Reindriftsforvaltningen Troms
2004 Prosjektkonsulent, Samisk Høyskole
2002-2003 Reporter, SR Sámi Radio, Sverige
2002 Journalist, YLE Sámi Radio, Finland
1998-2002 Journalist, Áššu – Sámi Aviisa AS
1995-1999 Avisbud, Altaposten v/Nordavis AS
1995 Avtjent verneplikt
1990-2010 Selvstendig næringsdrivende, enkeltmannsforetak


Utdanning

2009- Erfaringsbasert master (EM MBA), Strategisk ledelse og økonomi,

Handelshøgskolen i Tromsø/UiT
2003-2004 Utvalgte deler av Økonomi, administrasjon og ledelse og 
  Offentlig styring og økonomi, Høgskolen i Finnmark, Alta
2000-2003 Samisk journalistutdanning, Samisk Høyskole
1989-1992 Reindrift, Samisk videregående skole og Reindriftsskole