Tidligere statssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen (Frp)

(Perioden 16.10.2013 - 20.12.2016

Født: 1971

Per-Willy Trudvang Amundsen ble utnevnt til statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner av Kongen i ekstraordinært statsråd 16. oktober 2013.

Taler og artikler

Politiske verv

2013- Statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
2011-2013      Medlem, Energi- og miljøkomiteen
2013-2017 1. vararepresentant til Stortinget, Troms
2009-2011 Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen
2005-2013 Stortingsrepresentant
2005-2009 Andre nestleder, Kommunal- og forvaltningskomiteen
2003-2005 Medlem Harstad formannskap
2003-2005 Representant og gruppeleder, Harstad kommunestyre
2001-2005 1. vararepresentant til Stortinget, Troms
1999-2003 Representant, Harstad kommunestyre
1999-2003 Medlem, Harstad Planutvalg

 

Partipolitiske verv

2000-2002      Formann Harstad FrP
1992-1994 Styremedlem Hordaland FpU
1989-1990 Formann Troms FpU
1986-1990 Formann Harstad FpU

 

Andre verv

2006-2007      Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
2003-2005 Styreleder, AOT Go Online AS
1999-2005 Meddommer Trondenes tingrett

 

Yrkeserfaring

2002-2005      R&D Manager, AOT Go Online AS
1999-2001 Programvareutvikler, næringsdrivende
1997-1999 Konsulent, Harstad trygdekontor
1995-1996 Utvikler/økonomiansvarlig, Ad Notam Norge AS
1995 Konsulent, Cinet Harstad AS
1995 Lærervikar, Harstad kommune

 

Utdanning

1999-2001 IKT-fag, Høgskolen i Sør-Trøndelag
1999 Grunnkurs lederskap, Heimevernet
1991-1995 Økonomi- og administrasjonsfag ved siviløkonomstudiet, NHH
1990-1991 Førstegangstjeneste, Hærens samband