Statssekretær Paul Chaffey

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Statssekretær Paul Chaffey (H)

Paul Chaffey ble utnevnt til statssekretær for distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland 24. januar 2020.

Tiltrådte: 22.01.2019
Fratrådte: 14.10.2021
Født: 1965

Taler og artikler

Biografi:

Paul Chaffey har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2013. Han kom da fra jobben som administrerende direktør i Abelia.

Chaffey har studert statsvitenskap og historie, og har tidligere jobbet i Statoil. Fra 1989 til 1997 var han stortingsrepresentant.

Han har hatt styreverv i en rekke institusjoner, som Amnesty, NUPI, Universitet i Oslo, Næringslivets sikkerhetsråd og programmet Forny 2020 i Norges Forskningsråd.

Politiske verv:

   
2018-2020 Statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland
2013-2018 Statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
2012-2013      Medlem av Høyres utvalg for å lage et forskningspolitisk program
1989-1997 Stortingsrepresentant


Andre verv:

2011-2013   Styremedlem fakultet for helsefag ved Høyskolen i 
  Oslo og Akershus (HiOA)
2011-2013 Styreleder for programstyret Forny 2020 i Norges Forskningsråd
2010-2013  Styremedlem og styreleder (fra 2012) Stavanger Center of 
  Innovation Research
2009-2010 Medlem av Handlingsromutvalget, oppnevnt av
  Kunnskapsdepartementet
2007- Medlem av Civitas fagråd
2004 Medlem av NOKUTs komite for akkreditering av Høgkolen i
  Stavanger som nytt universitet
2003-2010 Styremedlem og styreleder (fra 2007) i Næringslivets
  Sikkerhetsråd (NSR)
2002-2009 Styremedlem Universitetet i Oslo
2002-2005 Styreleder Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
2001-2005 Styremedlem Amnesty International Norge
1984-1985 Sentralstyremedlem Norges Gymnasiastsamband

Har også vært styremedlem i Norstella, eForum, PKI-Forum, Likestillingssenteret, Vox og Sosialistisk Ungdom.

Yrkeserfaring:

2001-2013  Adm. dir. i Abelia, foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter
  bedrifter i NHO
1999-2001 Direktør i Statoil Nordisk Energi
1998-1999 Sektorsjef i HMS konsernstab i Statoil
1985-1989 Stillinger innen organisasjonsarbeid og politikk


Utdanning:

1989       Historie grunnfag, Universitetet i Oslo (UiO)
1986 Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo (UiO)
1984 Valler videregående skole