Historisk arkiv

Bilder av statssekretær Paul Chaffey

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Her finner du foto av statssekretær Paul Chaffey som kan brukes fritt. Fotograf/byrå skal krediteres.