Historisk arkiv

Offentlig sektor fornyes, forenkles og forbedres

Til innholdsfortegnelse

Fornyer og forenkler for å forbedre

For å møte fremtidens utfordringer må vi fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Det blir ikke ett stort hamskifte, men stadige endringer. Skal vi få det til, må vi skape en kultur for kontinuerlig forbedring. En kultur hvor det stilles spørsmål ved etablerte rutiner og regler og om vi oppnår de resultatene vi ønsker.

Offentlig sektor har høy tillit i Norge, og de fleste innbyggere er fornøyde med tjenestene. Samtidig ser vi at fremtiden vil kreve mer av oss. Blant annet at vi bruker mer ressurser på velferdstjenester og mindre på administrasjon. Samtidig må staten bli enklere å forholde seg til så næringslivet kan bruke mer tid på å skape verdier og mindre tid på papirarbeid.

Selv om vi har en god offentlig sektor, er det behov for å styrke gjennomføringskraften og bli mer effektive. Vi må sette politiske vedtak ut i live raskere, håndtere endringer i samfunnet smidigere og tilpasse oss brukernes behov bedre. Innbyggere og næringsliv må få raskere og bedre hjelp.

Dette er bakgrunnen for vårt arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Vi er godt i gang. Fra vi tiltrådte i 2013 har alle departementer og statlige etater jobbet med tidstyvprosjektet. Målet er å fjerne unødvendige regler og rutiner som stjeler tid fra innbyggere, næringsliv og medarbeidere.

Den vet best hvor skoen trykker som har den på. Medarbeidere, næringsliv og innbyggere vet hvordan vi kan gjøre offentlig sektor mer brukervennlig og mindre byråkratisk. Derfor har vi bedt om, og fått hundrevis av innspill på tidstyver som fanges og fjernes. Derfor detaljstyrer vi mindre nå slik at ledere og medarbeidere selv kan prioritere hvordan de vil nå sine mål. Samtidig må de ta større ansvar for resultatene.

Et av forbedringsprosjektene som har gjort størst inntrykk på meg heter «Hvis pasienten fikk bestemme». Det ble gjennomført av Oslo Universitetssykehus. Prosjektet så på hvordan pasientene opplevde prosessen fra mistanke om brystkreft og til utredning. Ventetiden ble redusert med inntil 90 prosent. I mange tilfeller fra 12 uker til mindre enn en uke. Slik slipper mange mennesker å vente i ukesvis i uro. Samtidig sparer sykehusene ressurser.

Prosjektet gjorde i lite det vi ønsker å gjøre i stort; det satte brukeren i sentrum. Det tok på alvor at sykehuset er til for pasientene, akkurat som offentlig sektor er til for innbyggere og næringsliv. Det er dette det handler om når vi skal forbedre oss. Vi skal ikke sette i verk én moderniseringsreform, men sørge for at tusenvis av medarbeidere kan jobbe litt smartere hver dag.

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister