Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Distriktsindeksen 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Distriktsindeksen er et verktøy for å peke ut distriktskommuner. Med distriktskommuner mener vi kommuner med lite befolknings- og markedsgrunnlag og lang reiseavstand til andre eller større sentra. Kommuner med slike ulemper har spesielle utfordringer når det gjelder grunnlag for befolkningsutvikling og styrking av verdiskapingen.

Departementet har nå revidert distriktsindeksen. Den nye distriktsindeksen har blitt et mer spisset verktøy for å peke ut distriktskommuner. Den er også betydelig forenklet ved at vi nå bare bruker tre indikatorer i indeksen, mot ni tidligere.

De tre indikatorene vi bruker i den nye indeksen er henholdsvis SSBs nye sentralitetsindeks (60 %), befolkningsutvikling siste ti år (20 %) og sysselsettingsvekst (20 %).