Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

Født: 1968
Tiltrådte: 17.01.2018

Kommunal- og moderniseringsministeren har ansvar for forvaltningspolitikk, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og valggjennomføring, planlegging, bolig- og bygningspolitikk, kart- og geodatapolitikken, regional- og distriktspolitikk, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, statlig arbeidsgiverpolitikk, statlig bygg- og eiendomsforvaltning og kontakten med Kongehuset.

Biografi:

Monica Mæland ble kommunal- og moderniseringsminister i januar 2018. Fra 2013 til 2018 var hun næringsminister. Mæland har lang erfaring som politiker, blant annet ti år som byrådsleder i Bergen.

Mæland vokste opp i Arendal, der hun begynte i Unge Høyre på 1980-tallet. Hun er utdannet jurist fra Universitet i Bergen, og jobbet fem år som advokat før hun ble heltidspolitiker.

Hun har erfaring som styremedlem i blant annet KLP Fondsforvaltning og Folketrygdfondet. I Husbanken har hun vært både styremedlem og styreleder.

Yrkeskarriere:

2018- Kommunal- og moderniseringsminister
2013-2018 Næringsminister
2003-2013  Byrådsleder i Bergen kommune
1999-2003  Kommunalråd i Bergen kommune
1994-1999 Advokat
1994 EU-medarbeider i Hordaland Høyre

Politiske verv:

2010-d.d. Medlem av arbeidsutvalget i Høyres Hovedorganisasjon
2003-2013 Medlem av arbeidsutvalget i Bergen Høyre
2002-2004 Leder i Hordaland Høyre
1999-2003 Medlem av Bergen bystyre
1997-2002 Første nestleder i Hordaland Høyre
1997 1. nestleder i Bergenhus Høyre
1996-1997 2. nestleder i Bergenhus Høyre
1995-1996 Leder av Høyres kvinneforum i Bergen Høyre
1989-1992 Medlem av fakultetsrådet ved Juridisk fakultet, UiB
1989-1990 Leder av studenttinget ved UiB og medlem av arbeidsutvalget i NSU Bergen
1987-1988 Nestleder i Aust-Agder Unge Høyre
1985-1986 Leder i Arendal Unge Høyre

 Andre verv:

2009-2013 Styremedlem i KLP Fondsforvaltning AS
2005-2013 Styreleder i Vest-Norges Brusselkontor AS
2002-2006 Styreleder i Husbanken
2002-2006 Varamedlem til styret i Folketrygdfondet
1998-2002  Styremedlem i Husbanken

Utdannelse:

1994 Cand.jur., Universitetet i Bergen