Historisk arkiv

Mottar rapport fra ekspertutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Adresse: R5, rom 1129, Akersgt. 59 , Oslo

Sted: Akersgt. 59, R5

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland mottar rapport fra ekspertutvalget for for oppgaver til de nye fylkeskommunene.

Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene