Historisk arkiv

Kommunal- og moderniseringsministeren presenterer budsjettprofilen for modernisering og digitalisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sted: Digitalt

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup presenterer budsjettprofilen for modernisering og digitalisering i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.

Statsbudsjettet 2022: Moderniserings- og digitaliseringsprofil (artikkel 01.10.2021)