Historisk arkiv

Forskrifter med hjemmel i smittevernloven

Smittevernloven inneholder en særlig fullmakt til Kongen dersom et utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom truer folkehelsen.

Om det på grunn av disse forhold er fare ved opphold, kan Kongen gi bestemmelser av lovgivningsmessig innhold for å trygge folkehelsen, og for at det kan settes inn tiltak til vern om befolkningen. Om nødvendig kan Kongen gjøre avvik fra gjeldende lovgivning.

Her finner du oversikt over forskrifter og forskriftsendringer som er hjemlet i smittevernloven i forbindelse med koronasituasjonen i 2020.