Historisk arkiv

Rundebordsmøte om kjønnsbalanse i toppledelsen i næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Sted: Regjeringens representasjonsbolig

Rundebordsmøte nr. 2 om kjønnsbalanse i toppledelsen i privat næringsliv. Deltakere fra ulike private virksomheter er invitert.

Presse bes møte opp senest kl. 13.30 ved inngangen i Riddervoldsgate 2.