Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rundskriv V-5B/2018 Sats for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Vi viser til vårt rundskriv V-1B/2017 av 19. januar 2017, hvor det fremkommer at den årlige satsen for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke kunngjøres på Kulturdepartementets nettsider og i et eget rundskriv til fylkesmennene.

Satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke i 2018, er 543 kroner per medlem.

Beløpet som ligger til grunn for fastsettingen av satsen i 2018, er 2 071 050 000 kroner. Medlemstallet for Den norske kirke som inngår i beregningsgrunnlaget for satsen, er 3 815 826. 

En nærmere redegjørelse for fastsettingen av satsen (.pdf)

 

Med hilsen

Torbjørn Backer Hjorthaug e.f.
avdelingsdirektør

 

Geir Telstø
seniorrådgiver


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

 

Kopi:
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges Kristne Råd
Islamsk Råd Norge
Muslimsk Dialognettverk