Tidligere kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V)

Født: 1969
Tiltrådte: 17.01.2018
Fratrådte: 24.01.2020

Kultur- og likestillingsministeren har ansvar for kulturpolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

Trine Skei Grande ble utnevnt til kulturminister 17. januar 2018. Ny statsrådstittel kultur- og likestillingsminister fra 22. januar 2019.

Født 2. oktober 1969 i Overhalla, Trøndelag
Datter av byggmester Helge H. Grande (1925-2007) og lærer og skredder Oddveig Skei (1936-)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 1 for Oslo, 2001 - 2005, V.
Representant nr 15 for Oslo, 2005 - 2009, V.
Representant nr 10 for Oslo, 2009 - 2013, V.
Representant nr 8 for Oslo, 2013 - 2017, V.
Representant nr 7 for Oslo, 2017 - 2021, V.

Vararepresentasjoner

Møtte fast som representant 19.10.2001-30.09.2005 for Odd Einar Dørum.

Medlemskap i stortingskomiteer

2001-2005

Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
Medlem, Valgkomiteen, 01.11.2001 - 30.09.2005
Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

2005-2009

Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2005 - 30.09.2009
Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013

Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 30.09.2013
Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013
Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

2013-2017

Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 30.09.2017
Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

2017-2021

Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 17.01.2018
Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 17.01.2018
Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 12.10.2017 - 17.01.2018

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

2009-2013

Medlem, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012

2013-2017

Medlem, Reglementskomiteen, 16.06.2016 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

2001-2005

Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2003 - 17.01.2018

2009-2013

Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013

2013-2017

Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 30.09.2017
Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 30.09.2017

2017-2021

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 17.01.2018

Medlemskap i gruppestyrer

2001-2005

Leder gruppestyret, Venstre, 19.10.2001 - 30.09.2005

2005-2009

Nestleder gruppestyret, Venstre, 19.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013

Leder gruppestyret, Venstre, 01.10.2009 - 30.09.2013

2013-2017

Leder gruppestyret, Venstre, 01.10.2013 - 30.09.2017

2017-2021

Leder gruppestyret, Venstre, 01.10.2017 - 17.01.2018

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

Samfunnsfaglig linje ved Namsos videregående skole 1986-1988
Forprøver i språkvitenskap ved Universitetet i Trondheim 1988
Sosialøkonomi grunnfag ved Universitetet i Trondheim 1989
Statsvitenskap mellomfag ved UiO 1990-1991
Historie grunnfag ved UiO 1991-1992

Yrke

Freelance journalist i Namdal Arbeiderblad 1984-1988
Lærer ved Hunn barneskole 1989 (2 mnd.)
Valgkampsekretær i Nord-Trøndelag Venstre 1989 (4 mnd.)
Kampanjesekretær i Norges Unge Venstre 1990
Politisk sekretær i Venstres Hovedorganisasjon 1990 (2 mnd.)
Adjunkt ved Levanger videregående skole 1992-1994
Foreleser i sosialfag ved Høyskolen i Levanger 1993
Informasjonssekretær i Norsk Studentunion 1994-1995
Generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag 1995-1997
Generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 1997-1999

Medaljer og utmerkelser m.m.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel Fortjenestemedalje i sølv 1995 (grunnet innsats i barne- og ungdomsarbeid)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

Varamedlem Overhalla kommunestyre 1987-1991
Varamedlem Oslo bystyre 1995-1997, medlem 1997-1999, 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

Medlem fylkesting, Nord-Trøndelag 1991-1993, 1994-1995
Medlem fylkesutvalg, Nord-Trøndelag 1993-1994

Offentlige verv

Medlem Fylkesskolestyret, Nord-Trøndelag 1991-1994
Varamedlem Finanskomiteen, Oslo 1995-1997
Medlem Fylkeslandbruksstyret i Oslo 1995-2001
Observatør FNs Generalforsamling, New York 1996
Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1996-2002
Medlem Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo 1997-1999
Varamedlem Nordisk Ungdomskomité 1997-1999
Medlem Programstyret for forskningsprogrammet "Idrett, samfunn og frivillig organisering" 1998-2001
Medlem Rådet for Maktutredningen 1998-2003
Leder Kultur- og utdanningskomiteen, Oslo 1999-2000
Varamedlem Kriminalforebyggende råd 1999-2000
Byråd Kultur og utdanning i felles Borgerlig Byråd 2001-2002
Medlem Distriktskommisjonen 2003-2005

Tillitsverv i partier

Leder Nord-Trøndelag Unge V 1987-1989
Medlem Styret i Nord-Trøndelag V 1987-1990
Medlem Sentralstyret i Unge Venstre 1989-1991
Medlem Sentralstyret i Venstre 1990-2000, 1. nestleder 2000-2010, leder fra 2010
Medlem Unge Vs internasjonale utvalg 1990-1992
Leder Norges Venstrekvinnelag 1990-1992
Deltaker Nordisk råd 1991-1994 (ungdomsdelegat fra NLRU)
Visepresident Nordens Liberale og radikale ungdomsforbund 1991-1993
Leder Unge Vs valgkamputvalg 1991
Medlem Vs landsstyre fra 1994
Nestleder Oslo V 1995-1996, leder 1997-2000
Ordfører Oslo Vs representantskap 1996-1997

Tillitsverv i organisasjoner

Diverse skolepolitiske verv 1984-1988
Medlem Styret for Overhalla Kommunale fritidsklubb 1984-1985
Nestleder Nord-Trøndelag 4H 1986-1989, leder 1992-1994
Medlem Styret for Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd 1987-1988
Medlem Norden/Europautvalget i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 1990-1991
Medlem Styret i Norske 4H 1994-1996
Medlem Nei til EUs Kvinnegruppe 1994
Observatør Representantskapet/årsmøtet i Norges Bondelag og Landbrukets Felleskontor 1995-1997
Nestleder Norske 4H 1996-1997
Medlem Organisasjonsutviklingskomiteen i Selskapet for Norges Vel 1998-1999
Medlem Valgkomiteen i Selskapet for Norges vel fra 2002
Medlem Styret for Løvebakken mållag fra 2009

Andre administrative verv

Medlem Styret for Atlantis ungdomsutveksling 1997-1999
Leder Styret for Oslo Konserthus AS 2008-2010
Leder Styret for Oslo Kino AS 2008-2010